آبان 20, 1399
بلبرینگ محوری تماس زاویه ای پرشین صنعت 33916596

بلبرینگ محوری تماس زاویه ای

بلبرینگ محوری تماس زاویه ای :  این نوع بلبرینگ از  شش قسمت تشکیل شده و با ساچمه های گرد و تماس زاویه ای هستند اجزای انها […]
اردیبهشت 15, 1399
مراحل تولید بلبرینگ یک ردیف ساچمه

مراحل تولید بلبرینگ شیار عمیق یک ردیف ساچمه

مراحل تولید بلبرینگ شیار عمیق یک ردیف ساچمه فیلم گرفته شده از مراحل تولید بلبرینگ شیار عمیق یک ردیف ساچمه یا ساده است. که اصطلاحا به […]