فروشگاه

نمایش 1–21 از 95 نتیجه

 • انواع یاتاقان بلبرینگ پرشین صنعت 33916596

  انواع یاتاقان بلبرینگ

  اطلاعات بیشتر

  انواع یاتاقان بلبرینگ

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید. 

 • انواع نوار نقاله

  انواع نوار نقاله

  اطلاعات بیشتر

  انواع نوار نقاله

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید. 

 • بالسکرو و ریلی (لاینر )

  اطلاعات بیشتر

  بالسکرو و ریلی (لاینر )

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید. 

 • بلبرینگ 61902

  بلبرینگ 61902

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61902

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات بلبرینگ 61902.2RS1C3

  • قطر داخلی: 15 میلیمتر
  • قطر خارجی: 28 میلیمتر
  • ضخامت: 7 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 61911

  بلبرینگ 61911 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61911 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات بلبرینگ 61911.2RS1C3

  • قطر داخلی: 55 میلیمتر
  • قطر خارجی: 80 میلیمتر
  • ضخامت: 13 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 61924

  بلبرینگ 61924 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61924 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات بلبرینگ 61924.2RS1C3

  • قطر داخلی: 120 میلیمتر
  • قطر خارجی: 165 میلیمتر
  • ضخامت: 22 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 61928

  بلبرینگ 61928 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 61928 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 140 میلیمتر
  • قطر خارجی: 190 میلیمتر
  • ضخامت: 24 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6204

  بلبرینگ 6204 SKF zz

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6204 SKF zz

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 20 میلیمتر
  • قطر خارجی: 58 میلیمتر
  • ضخامت: 14 میلیمتر
 • بلبرینگ 6206

  بلبرینگ 6206 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6206 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 30 میلیمتر
  • قطر خارجی: 62 میلیمتر
  • ضخامت: 16 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6208

  بلبرینگ 6208 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6208 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 40 میلیمتر
  • قطر خارجی: 18 میلیمتر
  • ضخامت: 80 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6210

  بلبرینگ 6210 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6210 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 50 میلیمتر
  • قطر خارجی: 90 میلیمتر
  • ضخامت: 20 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6212

  بلبرینگ 6212 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6212 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 60 میلیمتر
  • قطر خارجی: 110 میلیمتر
  • ضخامت: 22 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6213

  بلبرینگ 6213 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6213 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 65 میلیمتر
  • قطر خارجی: 120 میلیمتر
  • ضخامت: 33 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6217

  بلبرینگ 6217

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6217

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 85 میلیمتر
  • قطر خارجی: 150 میلیمتر
  • ضخامت: 28 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6220

  بلبرینگ 6220 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6220 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 100 میلیمتر
  • قطر خارجی: 180 میلیمتر
  • ضخامت: 34 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6305

  بلبرینگ 6305 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6305 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 25 میلیمتر
  • قطر خارجی: 62 میلیمتر
  • ضخامت: 17 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6308

  بلبرینگ 6308 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6308 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 40 میلیمتر
  • قطر خارجی: 90 میلیمتر
  • ضخامت: 23 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6310

  بلبرینگ 6310 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6310 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 50 میلیمتر
  • قطر خارجی: 110 میلیمتر
  • ضخامت: 27 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6313

  بلبرینگ 6313

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6313

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 65 میلیمتر
  • قطر خارجی: 140 میلیمتر
  • ضخامت: 33 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6316

  بلبرینگ 6316

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6316

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 80 میلیمتر
  • قطر خارجی: 170 میلیمتر
  • ضخامت: 39 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا
 • بلبرینگ 6317

  بلبرینگ 6317 SKF

  اطلاعات بیشتر

  بلبرینگ 6317 SKF

  بدلیل نوسانات قیمت ارز، لطفا جهت دریافت مناسبترین قیمت و سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

  مشخصات

  • قطر داخلی: 85 میلیمتر
  • قطر خارجی: 180 میلیمتر
  • ضخامت: 41 میلیمتر
  • کشور سازنده: اروپا