برینگ شیار عمیق KG با شیار جازنی

دی 6, 1400
بلبرینگ شیار عمیق KG

بلبرینگ شیار عمیق KG