شهریور 8, 1400
بلبرینگ خطی با شفت خط دار

بلبرینگ خطی با شفت خط دار