تعداد بلبرینگ هایی که توربین بادی را در حالت چرخش نگه میدارد!!!