سیستم شماره فنی برای بیرینگ و جدول استاندارد رولبرینگ (متریک)

شهریور 20, 1400
جدول رولبرینگ استوانه ای

جدول رولبرینگ استوانه ای