یاتاقان صنعتی یاتاقان دوتیکه یاتاقان snl یاتاقان پایه دار

مهر 24, 1398

محفظه های پایه دار (یاتاقان پایه دار) SNH-SNL

محفظه های پایه دار  (یاتاقان پایه دار )SNH-SNL: SNH-SNL plummer block housings خلاصه مشخصات: Data summary 1- محفظه دو تکه است. – Split plummer block housings. […]