کاربرد بلبرینگ و تسمه و یاتاقان در خطوط انتقال و توزیع برق