کاربرد بلبرینگ و تسمه و یاتاقان در موتورهای الکتریکی سه فاز